Resumés Nätverk

Ett oberoende chefs- och kompetens­nätverk för ledare inom marknad och kommunikation.

Vad är Resumés Nätverk?

Resumés Nätverk är ett oberoende chef- & kompetensnätverk för ledare inom marknad och kommunikation där erfarenhetsutbyte, nya synsätt och de enskilda ledarskapet är i fokus.

Resumés marknads och kommunikationsnätverk finns för chefer och specialister med en utgångspunkt att medlemmar skall utvecklas, utmanas och utbyta erfarenheter för att skapa bättre resultat och ökad skicklighet.

Detta gör Resumés marknads och kommunikations nätverk sällsynt:

 • Aktivt erfarenhetsutbyte: Lära av gruppens genombrott och misstag, inte behöva uppfinna hjulet på nytt.
 • Kopplingen till tidningen: Vi förser gruppen med aktuella nyheter, seminarier och konferenser som är relevanta för medlemmarna.
 • Personlighetsutveckling: Fokus på ökad självinsikt, kommunikation, lärdom och ledarskap.
 • Professionella nätverksledare: Som har lång erfarenhet inom marknad och kommunikation.
 • Den lilla matchade gruppen: Medlemmar går igenom en matchningsprocess och på så sätt lägger vi på Resumé grunden för bästa möjliga utbyte gällande kompetens och erfarenhet.

Nätverket hur går det till?

Med nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenhet på en hög nivå, samt stärka och utveckla din kompetens inom ditt ledarskap och specialistområde.

Din personliga grupp är ett konfidentiellt forum där dina erfarenheter samt utmaningar kan diskuteras med andra på din professionella nivå. För att säkerställa förtrolighet tillåts inte konkurrensförhållanden i grupperna.

Alla våra grupper leds av professionella och erfarna nätverksledare, som modererar gruppen, säkerställer värdet både under och mellan mötena, och fokuserar på gruppen och din utveckling yrkesmässigt samt i ditt ledarskap.

Vi håller också evenemang som seminarier och utbildningar vid sidan av nätverket.

Moderatorer

Våra nätverksledare kommer från ledande positioner i affärslivet som matchar gruppens profil.

Helene Schöldsten

Kommunikationschef & coach

Helene Schöldsten Kommunikationschef & coach Har 25 års strategiskt erfarenhet från IT branschen med 18 år på Microsoft inom kommunikations och affärsplanering. Arbetat internationellt i USA i 6 år. Senaste 8 åren har Helene arbetat som Client Service Director på olika byråer med fokus på digitalt.

Stefan Melin

Konsult inom organisation- och kommunikationsutveckling

- Sedan tidigt 2000-tal med fokus på media, IT och telekom. Stefan har också mer än 15 års operativ erfarenhet från mediebranschen, bl.a. från dagspress och mediebyråer.

Grupper

Våra nätverksgrupper är noggrant ihopsatta enligt deltagarnas profiler för att varje representant ska matcha gruppens nivå av ledarskap och kompetentes område samt för att undvika all konkurrensförhållanden och betsår av 18 chefer eller specialister.

Marknadschefer

Medlemsprofil – du är marknadschef eller marknadsdirektör med personalansvar på stort eller medelstort bolag.

Exempel på teman
 • Konvertering
 • Byråsamarbeten
 • Mätning/uppföljning
 • Beslutsunderlag till styrelse/ledningsgrupp

Kommunikationschefer

Medlemsprofil - du är kommunikationschef eller kommunikationsdirektör med personalansvar på stort eller medelstort bolag.

Exempel på teman
 • Vilka byråer/konsulter behöver man för olika uppdrag och hur får man ett effektivt samarbete
 • Kommunikationsorganisation och kompetenser
 • Hur bygger man en effektiv kommunikationsavdelning idag och hur bygger man för framtidens behov
 • Kommunikationsavdelningens roll internt och hur stödjer den övriga organisationen och partner
 • Hur hanterar vi kriser
 • Extern & intern kommunikation

Medlemsavgift

25 000 kr (exkl. moms)

FAQ

 • Kan man dela på ett medlemskap?
  Eftersom våra nätverk bygger på personliga relationer är medlemskapet personligt och kan inte delas.
 • Vilket ämnen tas upp och hur?
  Nätverksgruppens medlemmar bestämmer själva gruppens strategiska höjd och ämnen, vilka ofta är formade kring trendspaning och medlemmarnas specifika behov. ”Rundabordssittning ger alla medlemmar i gruppen möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och djupgående problem får extra tid. Information som delas i gruppen stannar i gruppen, vilket bygger en hög grad av förtrolighet och ömsesidig respekt. Externa talare bjuds kontinuerligt in, när gruppen vill lyfta ett specifik ämnen.
 • Vart hålls mötena?
  Mötena hålls centralt antingen i Resumés lokaler centralt i Stockholm, eller genom värdskap på medlemmarnas arbetsplatser.
 • Hur många möten?
  Antalet fysiska mötena varierar mellan grupperna. De flesta möts fem till sex gånger per år halvdagar där gruppen bestämmer datum. Utöver gruppmötena träffas vissa av våra medlemmar på konferenser och seminarier under året.