Vill du veta mer om utbildningen Hälso- & sjukvårdsjuridik?

Webbutbildningen Hälso-och sjukvårdsjuridik genomförs via dator, mobil eller surfplatta. Under ledning av Lotta Wendel, jurist och hälso-och sjukvårdsjuridiklärare vid Malmö och Lunds universitet, går kursdeltagarna de olika delkurserna helt i sin egen takt. Eftersom att utbildningen är digital kan du lugnt erbjuda flera läkare att gå kursen. Dessutom blir det billigare.

Volymrabatt!

Vi kan erbjuda licenser för användning inom regionen/landstinget med volymrabatt. Ju fler licenser du köper, desto större blir rabatten (ordinarie pris 3.995 kr per licens) .

Kontakt

Kafai Wong

Kundansvarig

Tel: 0739-578 977

kafai.wong@medibas.se

Kursen uppfyller delmål a6 och delmål under "c" med olika nummer och som avser att "kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten", enligt SOSFS 2015:8.

Utbildningen består av följande delkurser:

(Kurstid: ca 3,5 timmar)

  • Delkurs 1:  Patientens rättsliga ställning (20 min)
  • Delkurs 2:  Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
  • Delkurs 3:  Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
  • Delkurs 4:  Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
  • Delkurs 5:  Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
  • Delkurs 6:  Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)

Jag vill veta mer om webbutbildningen Hälso- & sjukvårdsjuridik

Jag godkänner prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News AB:s personuppgiftspolicy. Bonnier News AB ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter.

Ta del av Bonnier News AB:s personuppgiftspolicy. Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i detta formulär.