Hållbarhets­nätverket

Det professionella nätverket för hållbarhetsansvariga

Aktuell Hållbarhet startar nu ett professionellt yrkesnätverk för hållbarhetsansvariga i mellanstora- och stora företag och offentlig verksamhet.

Hållbarhetschefens roll har aldrig varit så komplex och utmanande som idag. Omvärlden förändras snabbt, hållbarhetsfrågorna ska integreras i många olika funktioner och bidra till företagets affärer eller samhällsuppdrag. För att effektivitetskraven och hållbarhetskraven ska gå hand i hand, blir det nödvändigt att hantera det operativa och det strategiska hållbarhetsarbetet framgångsrikt.

Nätverket ger dig möjlighet att få nya kunskaper, nya kontakter, lyfta blicken och få ett utifrånperspektiv på de egna interna problemställningarna.

Hållbarhetsnätverket ger dig:

 • Initierad unik omvärldsbevakning om hållbarhetsagendan för företag
 • Inspiration från andra branscher och personer hur man har hanterat operativa och strategiska utmaningar samt kan arbeta med att integrera hållbarhetsfrågorna i affären/verksamheten.
 • Utrymme att diskutera och lösa konkreta utmaningar som du och din organisation står inför.
 • Ökad kompetens och förståelse för hur dina utmaningar kan hanteras, genom en särskild samtalsmetodik som appliceras.
 • Möjlighet att skapa starka och långsiktiga relationer till andra i liknande befattning.
 • Nya affärsrelationer.

Vi vänder oss till dig som har:

Strategiskt ansvar för hållbarhet, minst 5 års erfarenhet av ledningssammanhang och gärna ansvar för budget och personal.

Vid sammansättning av en nätverksgrupp tas hänsyn till medlemmarnas nuvarande tjänst och tidigare erfarenhet för att utbytet ska bli på en hög professionell nivå.

Metodik för nätverket

Nätverksgruppens medlemmar bestämmer gruppens strategiska ambition och ämnen för varje träff.

En styrd rundabordsdiskussion efter en specifik metodik ger alla gruppmedlemmar möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och i utvalda case fördjupas diskussioner och medlemmar coachar och stöttar varandra.

Nätverksträffarna präglas av hög förtrolighet och ömsesidig respekt.

Gruppmedlemmarna bestämmer tillsammans intressanta teman med god framförhållning och har även en vetorätt att säga nej till en ny kandidat som vill delta i gruppen.

Ämnen som gruppen kan tänkas fokusera på:

 • Ledarskap och integration av hållbarhetsstrategi i organisationen – uppåt, inåt och nedåt.
 • Affärsmässig argumentation för olika typer av hållbarhetsåtgärder – införsäljning upp och in i organisationen.
 • Rapportering och redovisning i praktiken – interna processer och extern kommunikation
 • Strategi och målsättning
 • Innovation
 • Etik och svåra ställningstagande
 • Media och krishantering