Kunskap ger trygghet i yrkesrollen.

Ta reda på mer om omsorgskurser från Bonnier Academy.

Komplicerade juridiska ämnen som lagtexter, föreskrifter osv. kan uppfattas som främmande och avskräckande för omsorgspersonal. Våra omsorgskurser hjälper dig att stärka deras allmänna kompetens och på sätt göra dem tryggare och säkrare. Att kurserna är webbaserade spar inte bara kostnader, det gör det enklare för personalen att tillgodogöra sig utbildningen, då de själva kan välja när och i vilken takt de ska studera. Att vi dessutom bevakar de senaste reglerna och riktlinjerna och uppdaterar våra kurser utifrån dessa gör att deltagarna alltid har tillgång till den senaste informationen.

Fyll i formuläret för mer information.


Jag godkänner de allmänna villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Healthcare Sweden AB:s personuppgiftspolicy.


Fördelar med våra omsorgskurser:

  • Lagtexter, föreskrifter osv. förmedlas på ett enkelt och pedagogiskt sätt
  • Teori värvas med praktik med möjlighet att öva i simulerad miljö, dvs. man vågar testa utan risk
  • Samma kurs kan tas flera gånger och deltagaren sätter själv tempot och bestämmer inlärningstillfällen på kurserna som är tillgängliga 24/7
  • Kurserna är mätbara och spårbara för att göra det möjligt att följa och utvärdera deltagande och resultat, och godkänt resultat ger ett intyg

Lär i din egen takt

Gå kurserna när det passar dig och i din egen takt via en dator, mobil eller surfplatta. Utbildningarna håller hög kvalitet och är praktiska och enkla att förstå.

Kursbevis

Varje kurs består av 4-7 delar som tar ca 15 min per del att göra. När du genomfört en kurs så får du ett kursintyg.

Experter inom ditt område skapar kurserna

Våra experter skapar kursernas innehåll med stor passion och förståelse för ditt arbete. Vi bevakar även regelverken och meddelar dig när du behöver lära dig något nytt.

Fallprevention

Bonnier Academy är stolta över att tillsammans med Vinnova och Lunds universitet presentera en kurs i fallprevention. Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos äldre.Kursutbud:


Introduktionskurs för omsorgspersonal

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde. Samhället har ett ansvar för människor som av olika anledningar behöver stöd och hjälp. I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna du måste kunna för att ge brukarna den vård och det bemötande de har rätt till.

(Kurstid: ca 45 minuter)


Lex Sarah

Du som arbetar med omsorg och vård är skyldig att rapportera om du ser missförhållanden inom verksamheten. Den bestämmelsen kallas lex Sarah. I kursen får du veta mer om vad rapporteringsskyldigheten innebär och vad som händer när en rapport har lämnats in.

(Kurstid: ca 45 minuter)


Skydds- och begränsningsåtgärder

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer är svåra att hantera. Ibland är det svårt att avgöra om egna lösningar följer lagen eller inte. Den här kursen ökar din medvetenhet och lyfter situationer då svaren inte är självklara

(Kurstid: ca 50 minuter)


Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom omsorgen får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Många uppgifter är belagda med sekretess. Det betyder att du har tystnadsplikt och inte får lämna vidare informationen till någon annan. I den här kursen lär du dig hur du ska hantera sekretessen och tystnadsplikten i ditt arbete.

(Kurstid: ca 50 minuter)


Delegering

I vissa situationer får omsorgspersonal utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert sätt för patienten används delegering, en form av arbetsfördelning som används inom vården för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den. I den här kursen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt.

(Kurstid: ca 45 minuter)


Dokumentation

Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. Dokumentationen är viktig både för den enskilda individen och för verksamheten. I den här kursen lär du dig vad, när och hur du ska dokumentera.

(Kurstid: ca 45 minuter)


Fallprevention

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom och innebär stort lidande. I den här kursen får du lära dig hur du hjälper äldre att förebygga fall.

(Kurstid: ca 45 minuter)

Bonnier Academy logo

© 2022 Bonnier Business Media

Telefon: 08-409 321 61
E-post: support@bonnieracademy.se

Ta del av Bonnier News AB:s personuppgiftspolicy. Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i detta formulär.