Beställ utbildningen Hälso- och sjukvårdsjuridik

Efterfrågad webbutbildning speciellt framtagen för ST-läkare

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en digital utbildning med snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester.

»  Pris: 3995 kr (exkl. moms)

Medibas digitala utbildning syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar främst på hälso- och sjukvårdens delmål inom juridik och organisation. Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Kursen uppfyller delmål a6 och delmål under "c" med olika nummer och som avser att "kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten", enligt SOSFS 2015:8.

Utbildningen består av följande delkurser:

(Kurstid: ca 3,5 timmar)

  • Delkurs 1:  Patientens rättsliga ställning (20 min)
  • Delkurs 2:  Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
  • Delkurs 3:  Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
  • Delkurs 4:  Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
  • Delkurs 5:  Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
  • Delkurs 6:  Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)

Beställ webbutbildningen Hälso- och sjukvårdsjuridik

Jag anmäler mig till utbildningen om Hälso- och sjukvårdsjuridik.

»  Pris: 3995 kr (exkl. moms)

Jag godkänner användarvillkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Business Media AB:s personuppgiftspolicy.