Beställ webbutbildning för ST-läkare

Efterfrågade webbutbildningar speciellt framtagna för ST-läkare

Medibas digitala utbildningar har ett snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester.

»  Pris per valfri ST-utbildning: 3995 kr (exkl. moms) Delmål c: Pris: 1995 kr/st (exkl. moms)

Medibas digitala utbildningar syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar på att täcka de kompetenskrav som är angivna av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2018:15). Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

lipus

Beställ webbutbildning


Jag anmäler mig till vald ST-utbildning.

»  Pris: 3995 kr (exkl. moms)
»  Delmål C Pris: 1995 kr (exkl. moms)