Beställ webbutbildning för ST-läkare

Efterfrågade webbutbildningar speciellt framtagna för ST-läkare

Medibas digitala utbildningar har ett snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester.

»  Pris per valfri ST-utbildning: 3995 kr (exkl. moms)

Medibas digitala utbildningar syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar på att täcka de kompetenskrav som är angivna av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2018:15). Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Hälso och sjukvårdsjuridik

Delmål a6 och delmål under c (Kurstid: ca 3,5 timmar)

 • Delkurs 1:  Patientens rättsliga ställning (20 min)
 • Delkurs 2:  Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
 • Delkurs 3:  Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
 • Delkurs 4:  Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
 • Delkurs 5:  Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
 • Delkurs 6:  Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)

 • Försäkringsmedicin - NY!

  Delmål b4 (Kurstid: ca 2,5 timmar)

  • Delkurs 1:  Introduktion till försäkringsmedicin
  • Delkurs 2:  Sjukvårdens ansvar och samverkan med aktörer
  • Delkurs 3:  Sjukskrivning
  • Delkurs 4:  Intyg

  • Medicinsk etik - NY!

   Delmål a2 (Kurstid: ca 2,5 timmar)

   • Delkurs 1:  Medicinsk etik
   • Delkurs 2:  Värdekonflikter i sjukvården
   • Delkurs 3:  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning
   • Delkurs 4:  Etisk analys
   • Delkurs 5:  Etiska riktlinjer vid ställningstagande kring livsuppehållande vård
   • Delkurs 6:  Jämställt bemötande i sjukvården

Beställ webbutbildning

Jag anmäler mig till vald ST-utbildning.

»  Pris: 3995 kr (exkl. moms)

Jag godkänner användarvillkoren och bekräftar att jag har tagit del av Bonnier Business Media AB:s personuppgiftspolicy.