Specialiserad omvärldsbevakning inom den kommunala vården

Nya Kommunal hälsa ger dig aktuell och specialiserad omvärldsbevakning av de mest brännande frågorna för hälso- och sjukvård under kommunens ansvar. Nya arbetssätt, fungerande samarbeten kring sköra, multisjuka äldre och hur ny teknik kan göra personalens uppdrag lättare och patienten tryggare –  detta är exempel på de områden som Kommunal hälsa håller koll på.

Vi ger dig som är engagerad i utvecklingen på området inspiration, goda exempel och insikter som underlag för beslut och förbättringsarbete.

Maila redaktionen för tips och kontakt:redaktion@kommunalhalsa.seResultatet landar i din inkorg en gång i veckan.